Hledat    
1. Název projektu - Nové staré cesty
 
2. Žadatel         
Podblanickem, občanské sdružení
 
3. Zpracovatel a projektový manažer
Petr Zapletal, Podblanickem, o.s., zapletal@podblanickem.net
 
4. Partneři projektu
Obce Postupice, Veliš, Český svaz ochránců přírody Vlašim
 
5. Informace o projektu
Termín realizace: 2005-2006
Rozpočet akce: 445.000,- Kč (dotace uzn. náklady - 390.000,- Kč)
Zdroj financován: LEADER+, 80% uzn. nákladů Evropská unie, 20% uzn. Nákladů státní rozpočet ČR, neuznatelné náklady vlastní zdroje a partneři
    
6. Projektový záměr
            Cílem projektu bylo obnovení a zprůchodnění původní historické a v 60. letech rozorané cesty mezi osadami Nespery a Buchov. Součástí záměru bylo i zpřístupnění obchodu v Nesperách pro obyvatele a turisty na pobytech v Buchově a tím lepšího využití místních zdrojů.
            Přidanou hodnotou obnovené cesty bylo také vybudování souvisejících aktivit – naučné stezky s informacemi o zvířeně okolních polí, lesů a luk, umístění turistických mobiliářů v Buchově, Čelivu a Nesperách (lavice se stoly, turistické mapy s informacemi o historii jednotlivých osad, orientační směrovky), protierozního plotu a nových božích muk nad Buchovem
         

   Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí Přihlásit se   
   DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation