Hledat    

VLAŠIMSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
a občanské sdružení PODBLANICKEM

si Vás dovolují pozvat na XXI. ročník semináře

            

„O MEZNÍCH OTÁZKÁCH“

Kostel Církve československé husitské, Sportovní 518, Vlašim

sobota 1. září 2007

Předpokládaný program:

10:00
Jiří Beníšek – Enneagram jako nástroj osobního růstu

Všichni toužíme po spokojeném a plném životě. Všichni chceme zažívat více lásky a lépe porozumět svým dětem, partnerům, rodičům, a snad i sami sobě. Toužíme pochopit smysl svého bytí na této Zemi a vyznat se „v životě“. Enneagram, prastarý psychologický nástroj osobnosti, nabízí poznat svůj typ osobnosti, tj. uvidět své automatické reakce vedoucí do stále stejných problémů a postupně je začít měnit. Nabízí objevení svých silných stránek, skrytého potenciálu a možnost ho využít. Třeba jak efektivněji pracovat se svou myslí a lépe se učit, jak lépe komunikovat, nabízí pochopení svého chování a chování druhých ... umožňuje milovat a být milován, namísto zraňovat a být zraňován. Je to mapa, umožňující se vyznat v bludišti lidských vztahů. Nabízí cestu rozvoje osobnosti, lidských kvalit a hluboké sebepoznání.

11:30
Tomáš Boněk – Polidštit lidský svět

Pro mnoho našich současníků je dnes stále zřetelnější, že uspořádání společenských a sociálních poměrů, ve kterých žijeme, není člověku přiměřené. Jak by mohl vypadat sociální řád přiměřený člověku? Na to se pokusíme odpovědět na základě myšlenek Rudolfa Steinera, který po skončení 1. světové války inicioval hnutí pro sociální trojčlennost. Myšlenky, které tehdy formuloval, se mohou stát překvapivým klíčem k pochopení naší přítomnosti a ukázat možný směr pro budoucnost.

13.00 – 14:15P
Přestávka – oběd

14:15
Dalajláma – síla pravdy (The Power of Truth - According to Dalai Lama)
Slovy Jeho Svatosti dalajlámy: „Boj Tibeťanů je bojem mezi silou pravdy a silou zbraně. Síla pravdy přetrvá. Síla zbraně bude čím dál menší.“ Dokument provází charismatického mnicha, duchovního a politického vůdce tibetského lidu na jeho návštěvě v Dánsku. Ve veřejných projevech se dalajláma dělí o své přesvědčení o síle nenásilí, potřebě dialogu, respektu a porozumění. Pro mnohé z nás je ztělesněním soucitu. Jeho neotřesitelná víra v dobro a lidský potenciál každého člověka zní jako povzbuzující hlas v dnešním světě. Scénář a režie: Irene Greve.

15:30
Jan Veselý

Keplerovo kosmické tajemství – od hudby sfér k teorii gravitace
Geometrická dokonalost, kterou v uspořádání vesmíru hledal a našel Johannes Kepler, je základem značné části klasické fyziky. Kepler vyšel z Platónovy myšlenky o pěti dokonalých geometrických tělesech – ta představují základní elementy vesmíru: zemi, vzduch, vodu, oheň a hvězdy. Všech pět těchto pravidelných mnohostěnů se Keplerovi podařilo vložit mezi sféry šesti tehdy známých planet rozdělených podle Koperníkovy teorie o uspořádání světa. Pětadvacetiletý Kepler v úžasu nad tím, že se mu podařilo odhalit základní strukturu Boží konstrukce světa, nazval svoje první vědecké pojednání z roku 1595 Mysterium cosmographicum – Kosmické tajemství. Později našel mezi oběžnými dobami planet hudební intervaly a když je dal do poměru s objemy sfér, formuloval univerzální zákon uspořádání světa.

17:00
Milada Radosová

Rodinná rekonstrukce dle Virginie Satirové
Jak díky porozumění své minulosti můžeme plněji a kvalitněji žít v přítomnosti? To, jak jsme událostem v našem životě porozuměli jako děti, může být hodně odlišné, od toho, co se opravdu stalo. Často žijeme dlouho s dětskými konstrukty událostí. Podobně obraz o rodičích jsme si tvořili v době, kdy jsem na nich byli životně závislí. Často jej takto zkreslený nosíme léta v sobě. Nejinak je tomu při pohledu na sebe sama.

18:30 – 20:00
Přestávka – večeře

20:00
Koncertní vystoupení: Ondřej Smeykal – didgeridoo

Australský domorodý nástroj didgeridoo zaznamenal v posledním desetiletí značný rozmach popularity po celém světě a snadno si získal srdce svých příznivců zastoupením v nejrůznějších hudebních žánrech coby s ničím nezaměnitelný a nenapodobitelný hudební nástroj. Jeho silné charisma a exotický projev nachází svou příležitost ať už jako nástroj doprovodný tak i sólový. Didgeridoo tak můžeme slyšet v doprovodu s bicími, kytarou, houslemi, klavírem, trubkou i jinými nástroji. Výhradně sólové předvedení možností hry na didgeridoo, jeho frekvenční rozsah a zapojení dalších rejstříkových fondů využitelných při hře, na současné didgeridoo scéně snad nejlépe ztvárňuje český profesionální hráč Ondřej Smeykal.

DALŠÍ INFORMACE

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek 300 Kč se hradí při registraci (od 8:00 h.) v kostele Církve československé husitské, Sportovní 518, Vlašim. Seminář bude zakončen smaženou rybí pochutnávkou na zahradě sboru CČSH (pro registrované účastníky zdarma, stejně jako vegetariánský oběd).

INFORMACE
Upřesňující informace podá zástupce pořadatele (tel.: 607 835 434, e-mail: mezni.otazky@seznam.cz). Hotel si můžete rezervovat individuálně na telefonních číslech 317 842 777 (Sporthotel, Sportovní 618, Vlašim), 317 842 969 (Hotel Vorlina, Sukova 343, Vlašim). Kostel Církve československé husitské, kde proběhne registrace účastníků, najdete v centru města.

ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY
1. Při registraci uveďte čitelně svoji adresu – budeme Vám tak moci zaslat pozvánku i příště.
2. Prosíme, dodržujte zásadu, že uvnitř kostela se nekonzumují žádné potraviny.
3. V prostorách fary je pouze jedna toaleta. Prosíme, buďte navzájem tolerantní a případně využijte toalety v Kulturním domu Blaník.
4. Při prezenci, která proběhne na faře CČSH, obdržíte účastnickou visačku. Prosíme, noste ji viditelně po celou dobu semináře, zejména v prostoru přednášek. Účastníkům bez visačky nebude umožněn přístup na seminář a doprovodné akce.
5. Drobné časové změny konání jednotlivých přednášek nemůžeme vyloučit, proto prosíme o pochopení.
6. Změna programu vyhrazena.

ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM
Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., Město Vlašim, Kulturní dům Blaník, Spolkový dům sourozenců Roškotových Vlašim, Tiskárna VaMB s. r. o. Štěchovice, Pavel Bayer, Ing. Petr Zajíček, Regenerace – časopis pro zdravý životní styl a Rada starších Církve československé husitské ve Vlašimi.

Akci finančně podpořil Středočeský kraj a
Mikroregion Podblanicko v rámci projektu ROK NA PODBLANICKU.

Motorest U Rybiček
Ing. Petr Zajíček
Rybý speciality
42. km dálnice D1, tel.: 317 855 588
 
Cukrárna
Žižkovo nám. 256, Vlašim
zákusky a dorty vlastní výroby, zmrzlina, poháry, italská káva a nápoje všeho druhu.

         

   Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí Přihlásit se   
   DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation