Hledat    

ŠKOLA OBNOVY VENKOVA PODBLANICKA

Posláním Školy obnovy venkova Podblanicka je společné hledání cest k řešení konkrétních problémů života na venkově. Vzájemné setkávání, společné vzdělávání a sdílení zkušeností chápeme jako prostředek k posílení sebevědomí a schopností obyvatel venkova. Naším cílem je upevnění pocitu sounáležitosti a hlubší pochopení hodnot, které tvoří venkov – náš domov.

Vznik a sídlo
V partnerství s Městem Vlašim jsme v roce 2004 založili ŠKOLU OBNOVY VENKOVA PODBLANICKA se sídlem Buchov 3, 257 01 POSTUPICE. Do budoucna plánujeme, že sídlem školy bude zrekonstruovaný Spolkový dům – Dům sourozenců Roškotových ve Vlašimi, kde vznikne také plně vybavená přednášková místnost a ubytovací zázemí pro 15 posluchačů.

Zaměření

ŠKOLA OBNOVY VENKOVA PODBLANICKA se zaměřuje na:
· práci s venkovskou mládeží (zejména středoškoláky a vysokoškoláky) z celé České republiky;
· hledání možného pracovního uplatnění mladých lidí na venkově;
· hledání variant života na venkově;
· obnovu tradic na venkově;
· organizaci a zprostředkování mezinárodní spolupráce (pro podnikatele, studenty, zemědělce, starosty);
· organizování vzdělávacích akcí a seminářů;
· organizaci přednášek o venkově a nových trendech na venkově.

Kontakty

Bc. Renata Knotková 
+420 604 540 583
rknotkova@podblanickem.net
Eva Lupačová
+420 317 840 736
eva.lupacova@mesto-vlasim.cz

         

   Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí Přihlásit se   
   DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation